Vi har gennem 20 år opbygget et stærkt netværk af kontakter inden for medier, skole og organisationer

Beskikkelser
Henrik Poulsen:
censor, næstformand for censorformandskabet, Medievidenskab, Syddansk Universitet
censor, Medievidenskab, Aarhus Universitet
censor, dansk, Læreruddannelsen ved professionshøjskolerne
censor, dansk kultur og kommunikation, Pædagoguddannelsen ved professionshøjskolerne
redaktionsmedlem, AVU Medier, Fagligt Forum

Medier
Kommunikationsfirmaet small Copenhagen
DR Undervisning
AVU-Medier
Det Danske Filminstitut, Børne- og Ungecenter
Dansklærerforeningens Forlag
Gyldendal Uddannelse, Danskredaktionen og Gymnasieredaktionen
Forlaget L&R Uddannelse
Forlaget Systime
Forlaget Samfundslitteratur
Thomas Mygind Christensen
Ingolf Gabold
Ole Nørskov
Lars Toft
Forlaget Meloni

Uddannelser
Medievidenskab, Syddansk Universitet
Medievidenskab, Aarhus Universitet
Læreruddannelsen i Aarhus, Via University
Læreruddannelsen Blaagaard-KDAS
UCC Lillebælt

Organisationer
A-Pressen
Dansklærerforeningen
FLUID - Foreningen for Fleksibel Uddannelse i Danmark
Sundhedsstyrelsen
Kræftens Bekæmpelse
Center for Ludomani
Danmarks Lungeforening
Pressens Hus, Avisen i Undervisningen