Vi skriver undervisningsbøger til dansk og mediefag målrettet folkeskolens ældste klassetrin, de gymnasiale uddannelser og læreruddannelsen. Det har Henrik Poulsen gjort i tyve år, fra 2008 godt hjulpet af Merete Stenum Nielsen, der researcher, kvalitetssikrer og udfører korrektur.

Vi afholder lærerbaserede kurser inden for sprog, litteratur og medier - helst i en integreret helhed: Sprog i brug, digital litteratur, journalistisk sprog, tv-serier og elementær film- og tv-analyse.

Vi rådgiver organisationer, firmaer og forlag om mediespørgsmål, PR og udvikling af lærematerialer.