Workshops
Vi tilbyder workshops for organiationer, der ønsker at formidle deres budskaber i læringslandskaber til folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Det kan dreje sig om læringssites og materialer i øvrigt til den formelle undervisning.

Vores workshops bygger på 3M-modellen: Modulering (fra fagligt stof til fagdidaktisk stof), Mediering (af det faglige stof til mediet) og Moderering (processtyring). Vi inddrager faglige repræsentanter og brugere (lærere, elever) i vores workshops.

Vi tilbyder også gennemførelsen af fokusundersøgelser, hvor slutbrugere (lærere, elever) tester undervisningsmaterialer.

Kurser
Vi tilbyder lærerfaglige kurser inden for sprog, litteratur og medier, målrettet dansk og mediefag i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser.

Flere af kurserne tilbyder vi i samarbejde med Dansklærerforeningen, Systime og CFU.