Bogen stiller skarpt på tv-serien som et aktuelt og vedkommende emne for den danskfaglige analyse.

Den mangfoldighed, der præger nutidens tv-serier, stiller nye krav til modtageren: Man må revurdere en traditionel opdeling af populær- og finkultur, og man må gå til både medie-, sprog- og genreteori for at opbygge et brugbart begrebsapparat.

Bogen imødekommer denne udfordring med sin grundige gennemgang af de stilistiske og tematiske træk, der tegner tv-serien som mediefortælling.

Alt dette klæder eleverne godt på til i bogens sidste del selv at udarbejde oplæg og synopsis til deres egen tv-serie på baggrund af det, de har lært.

Målgruppe: elever i de gymnasiale uddannelser

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
L&R Uddannelse
Udgivet: 
2013
Udgave: 
1.udgave