Vi tilbyder kurser og foredrag målrettet lærere i gymnasieskolen, lærere i udskolingen og på professionshøjskoler. Vi har beskrevet nogle faste kurser, men vi kan også rette dem til eller skræddersy kurser efter behov og ønsker til aftenskoler og biblioteker.

Vi kan også opfylde særlige ønsker til kurser og foredrag inden for vores vidensfelt. Lad dig fx inspirere af bøger og læringssites og kontakt merete@henrikpoulsen.com for yderligere information.

Levende billeder i undervisningen

I 1913 kundgjorde filmens opfinder Thomas Edison, at om føje år ville de levende billeder have fortrængt undervisningsbogen i skolen. Sådan er det ikke gået. I dag er undervisningsfilmen en hengemt størrelse. Men hvordan kan vi anvende film og tv, der er skabt til andre formål, på en meningsfuld måde i undervisningen. Kurset giver eksempler herpå og knytter det an til faglige mål.
Målgrupper: lærere i udskolingen
Antal deltagere: 10-30
Varighed: 3 timer
Pris: 6000 kr ekskl. transportomkostninger

Dreyer og malerkunsten

Carl Th. Dreyer ønskede ikke at lave realistiske film, "for så var det ikke kunst". Gennem hele hans filmværk kan vi spore en inspiration fra europæisk malerkunst - fra Rembrandt til Hammershøi.
Kurset inspirerer til et tværfagligt forløb, hvor dansk, billedkunst og mediefag kan inddrages.
Målgrupper: dansk-, billedkunst- og mediefagslærere i de gymnasiale uddannelser.
Antal deltagere: 10-30
Varighed: 3 timer
Pris: 6000 kr ekskl. transportomkostninger

Gutenberg versus Google

Et foredrag.
Gutenbergs trykte bog og Googles algoritmer er hver især opfindelser, der har omskabt den samtidige kultur. De har ændret ved vores viden, vores deltagelse og vores privatliv.
Vi kan betragte de to mediekulturer i kontrast til hinanden, men også i forlængelse af hinanden. Foredraget rummer eksempler fra kunst, litteratur og politik 600 år tilbage til illustration af synspunktet.
Målgrupper: aftenskoler, kulturarrangementer, biblioteker
Varighed: 2 timer
Pris: 5000 kr. ekskl. transportomkostninger

Journalistik og medier

Den journalistiske praksis har siden 1600-tallet været knyttet til en magtrelation. Oprindeligt kongens magt, men med udbredelsen af et demokrati til et værn mod magt. Den klassiske journalistik har siden hvilet på to ben: Journalistik som idé og journalistik som metode.
De digitale medier udfordrer den klassiske journalistik. De nedbryder de redaktionelle principper og overlader redigeringen til publikum. Samtidig opruster kilderne, magthaverne. Idé og metode adskilles. Den klassiske journalistik skifter fokus: fra substans til spin og person.
Kurset belyser journalistikkens mulighedsbetingelser i en moderne medietid, der er præget af fake news og kampen om dagsordenen.
Målgrupper: dansk- og samfundsfagslærere i de gymnasiale uddannelser, højskoler og aftenskoler
Antal deltagere: 10-40
Varighed: 3 timer
Pris: 6.000 kr ekskl. transportomkostninger

Spejlinger i medierne

Medierne udgør spejlet for en persons eller personers selv-iagttagelse. Forfatteren anvender den litterære erindringsbog anvender til at skabe orden i sit liv i et kontrolleret tilbagesyn. Autofiktionen arbejder i et sammenfald af privatliv og fiktion. Reality- og livsstilsprogrammer i tv konstruerer almindelige menneskers livsverden eller bryder ind i sårbare menneskers privatliv. På nettet plubliceres livsstilblogs og Facebook-profiler.
Ved hjælp af teori om autofiktion og erindringslitteratur, Goffmanns begreber om frontstage og backstage og Meyrowitz’ begreb middle region indkredser vi mediernes evne til at fungere som spejl for selviscenesættelse og –refleksion.
Målgrupper: dansklærere ved de gymnasiale uddannelser, højskoler og aftenskoler
Antal deltagere: 10-40
Varighed: 3 timer
Pris: 6.000 kr ekskl. transportomkostninger

Den medierede fortæller

Fortællingen er en grundformel i enhver kultur. Den vedligeholder og udfordrer den gældende orden. I den litterære fortælling er fortælleren en artistisk tekstfigur, der i sig selv er et studie værd. Men fortællere møder vi på andre medieplatforme og kommunikative sammenhænge.
Tv-mediets sportstransmissioner anvender fortællere fra flere positioner (fx TV2s Tour de France): den patetiske, den faglige og den mytologiske. De trækker på den orale mediekultur og til dels på den litterære. Hverdagsdokumentaren trækker på den autoritative eller iagttagende fortæller.
Delingssites på nettet (fx Minecraft, livsstilsblogging) anvender fortællere, der griber tilbage til den oprindelige mundtlige fortælleform.
Ved hjælp af bl.a. Michail Bakthins begreb om kronotoper indkredser vi, hvordan fortælleren genbruges og transformeres gennem medietidsaldrene.
Målgruppe: dansklærere i de gymnasiale uddannelser.
Antal deltagere: 10-30
Varighed 3 timer.
Pris 6000 kr ekskl. transportomkostninger.