Gutenberg og Google. Syv kapitler om tekst, sprog og medier

Mediegrundbog til danskfaget i de gymnasiale uddannelser. Bogen tager udgangspunkt i kritisk medieteori og arbejder med et bredt begreb, der forener danskfagets tre perspektiver - litteratur, sprog og medier - i et samlet mediehistorisk perspektiv.

Indbinding: 
paperback
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Udgivet: 
2017
Udgave: 
1.udgave

Litteraturhistorien - kort fortalt

En kortfattet gennemgang af den danske litteratur fra folkeviser til senmodernisme. Til introduktion til periodelæsning og overblikslæsning til eksamen målrettet dansk i stx.

Indbinding: 
paperback
Forlag: 
Lindhardt og Ringhof
Udgivet: 
2016
Udgave: 
1.udgave

News - en grundbog i journalistik og medier

Bogen fokuserer primært på medie- og sprogdelen i dansk gennem diskurs, argumentation og retorik i politisk journalistik. En kort pressehistorie i et medieperspektiv. Relevante nyhedsklip, der knytter sig til bogen, er tilgængelige på dr.dk/gymnasium. Bogen er en opdatering af min "Ryd forsiden" fra 2008.

Indbinding: 
paperback
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2015
Udgave: 
1.udgave

System og Eksperiment - litteratur og virkelighed i spil 1965-2014

Bogen handler om formeksperimenter i dansk litteratur og præsenterer eleverne for konkret poesi, systemdigtning, skabelonlitteratur, ready mades og digital litteratur.
Udgivelsens centrale forfatterskaber spænder fra Per Højholt, Hans-Jørgen Nielsen, Inger Christensen, Jørgen Leth til Ursula Andkjær Olesen, Mette Moestrup og Morten Søndergaard.
I sit forord sætter professor Anne-Marie Mai denne formeksperimenterende modernisme i en international ramme.

Indbinding: 
soft
Forlag: 
L&R Uddannelse
Udgivet: 
2014
Udgave: 
1.udgave

Journalistik for tiden

Journalistikken er under forandring. De traditionelle nyhedsmedier er pressede, og nye medier og nye brugere kommer til. Politisk journalistik og journalistisk politik konvergerer. Bogen beskriver situationen gennem teori og analyser og bidrager til mere tidssvarende måder at arbejde med journalistik og presse på i skoleundervisningen. Målrettet lærere i folkeskole og gymnasiale uddannelser samt lærer- og journaliststuderende.

Indbinding: 
paperback
Forlag: 
Samfundslitteratur
Udgivet: 
2013
Udgave: 
1.udgave

tvserierDK

Bogen stiller skarpt på tv-serien som et aktuelt og vedkommende emne for den danskfaglige analyse.

Den mangfoldighed, der præger nutidens tv-serier, stiller nye krav til modtageren: Man må revurdere en traditionel opdeling af populær- og finkultur, og man må gå til både medie-, sprog- og genreteori for at opbygge et brugbart begrebsapparat.

Bogen imødekommer denne udfordring med sin grundige gennemgang af de stilistiske og tematiske træk, der tegner tv-serien som mediefortælling.

Alt dette klæder eleverne godt på til i bogens sidste del selv at udarbejde oplæg og synopsis til deres egen tv-serie på baggrund af det, de har lært.

Målgruppe: elever i de gymnasiale uddannelser

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
L&R Uddannelse
Udgivet: 
2013
Udgave: 
1.udgave

Dansk stx

Grundbog i dansk til stx. Med udgangspunkt i aksiomet "Litteratur er støbt i sprog og svøbt i medier" kommer bogen hele vejen rundt i danskfaget. Kapitler om læsning, sprogbrugsteori, tekstteori, litteraturhistorie, kommunikation og medier.

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Systime
Udgivet: 
2012
Udgave: 
1.oplag

vores.net

En grundbog om de sociale platforme som Facebook og kollaborative medier som Wikipedia i et danskfagligt perspektiv. Bogen er tænkt som en opfølgning på Mediebogen for folkeskolen.
"I min optik kommer Poulsen virkelig godt omkring mange de relevante forhold omkring internettet og dets muligheder/faldgrupper." (bloggen innovativeteacher.wordpress.com)
Lærervejledning

Indbinding: 
Hardback
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Udgivet: 
2012
Udgave: 
1.oplag

Vild med sprog 9

3.hæfte om sprog i brug i dansk til overbygningen. Kapitler om sproget i medierne, sprogblandinger og sproglig dannelse.

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2011
Udgave: 
1.oplag

Vild med sprog 8

2. hæfte i en serie om sprog i brug til dansk i overbygningen. Kapitler om sprogtræk, sproghandlinger og sprog med følelse. Opgaver og øvelser tæt på elevernes egne sprogerfaringer.

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2011
Udgave: 
1.oplag

Vild med sprog 7

1.hæfte i en serie om sprog i brug til dansk i overbygningen. Kapitler om mundtligt og skriftligt sprog i almindelige brugssituationer. Opgaver og øvelser.

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2011
Udgave: 
1.oplag

Zoom - grundbog i medier

Bogen dækker kernestoffet til mediefag på c- og b-niveau. Både analytiske og produktive tilgange samt inddragelse af de levende billeder på nettet.
En dvd og et meget omfattende website med en filmhistorisk tidslinje og en produktionsmatrix er tilknyttet bogen: www.dr.dk/zoom.
Det samlede materiale er udarbejdet i samarbejde med Det Danske Filminstitut og DR Undervisning.
Medforfatter: lektor, cand. mag. Jette Harboe

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2011
Udgave: 
1.oplagzoom

Læring med levende billeder

En fagantologi om grundlaget for og måder at inddrage de levende billeder i undervisningen.
Redaktion: Hans Christian Christiansen og Gitte Rose, medredaktør Henrik Poulsen m.fl.
Bidrag med artikler om "Brikker til en tv-pædagogik" og "Film i undervisningen".

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Forlaget Samfundslitteratur
Udgivet: 
2010
Udgave: 
1.oplag

Litteraturundervisning - mellem analyse og oplevelse

En bog om kunsten at undervise i litteratur. Hvordan skal vi tilgodese opøvelsen af elevernes analytiske færdigheder med deres umiddelbare og spontane oplevelse af teksten?
Bogen henvender sig til undervisere og studerende ved Læreruddannelsen samt til lærere i grundskolens mellemtrin og overbygning.
Medforfattere: mag.art. og ph.d. Hans Henrik Møller og dr.pæd. Bo Steffensen.

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Forlaget Samfundslitteratur
Udgivet: 
2010
Udgave: 
1.oplag

Vild med dansk 9

3. og sidste bind i grundbogssystem i dansk til overbygningen.
7 temakapitler, herunder om filmanalyse og kanonforfattere, der forener forskellige danskfaglige elementer.
"Hvor er det glædeligt, at der kommer så mange gode materialer til dansk! Og "Vild med dansk" for 9. klasse er da heller ingen undtagelse." (Heidi Friborg Christoffersen, Folkeskolen januar 2010).
Lærervejledning, dvd og website.
I samarbejde med Det Danske Filminstitut.

Indbinding: 
Hardback
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2009/2010
Udgave: 
1. oplag, 2.udgave

Vild med dansk 8

2. bind i grundbogsserien til dansk i overbygningen.
"Et undervisningsmiddel kan være mange ting; Men det vigtige er, at det er fagligt, inspirerende, fængende og aktuelt, samt at det udfordrer eleverne mest muligt på de mange forskellige niveauer, de nu engang befinder sig på. Materialet har en helt særlig bredde og et flot kvalitetsniveau, som styrker hele dansksystemet" (Bertel Haarder til Folkeskolen).
Lærervejeldning med storyboards, dvd og website.
Uaarbejdet i samarbejde med Det Danske Filminstitut.
Vinder af Undervisningsmiddelprisen 2008

Indbinding: 
Hardback
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2008/2012
Udgave: 
1.udgave, 4.oplag

Vild med dansk 7

1. bind af et grundbogssystem i dansk i overbygningen. I 6 temakapitler skabes nye faglige forbindelser mellem sprog, litteratur og medier.
Til bogen hører en lærervejledning, en dvd og et website.
Udarbejdet i samarbejde med Det Danske Filminstitut.
"Der er imponerende kvaliteter i materialet." (Helge Christiansen, Folkeskolen januar 2008)

Indbinding: 
Hardback
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2007/2012
Udgave: 
1.udgave, 5.oplag

Grundbogen 3 Sprog, litteratur og medier

Tredje og sidste bind af en grundbogsserie til dansk efter de nye gymnasiale læreplaner fra 2004. Tredje bind har fokus på medier under maksimet "Litteratur er støbt i sprog og svøbt i medier".
"Henrik Poulsen er en rutineret mediewissenschaftler med adskillige lærebøger på bagen, og det kan mærkes." (Aage Jørgensen, Handelsskolen 2005/9)

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Systime
Udgivet: 
2011
Udgave: 
2.oplag

Grundbogen 2 Sprog, litteratur og medier

Grundbogen 2 har fokus på litteraturen, men i sammenhæng i sprog og medier under maksimet "Litteratur er støbt i sprog og svøbt i medier". Udgør sammen med bind 1 og bind 3 et sammenhængende bud på danskundervisningen i stx efter 2004.
Bogen "dækker et behov for at markere dansk som ét fag med et specifikt fagligt begrebsapparat og specifikke metoder - dansk er mange ting, men ikke hvad som helst." (Dansk Noter 2005/4)

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Systime
Udgivet: 
2011
Udgave: 
2.oplag

Grundbogen 1 Sprog, litteratur, medier

Udgør sammen med bind 2 og 3 en sammenhængende fremstilling af det faglige stof i dansk i stx under maximet "Litteratur er støbt i sprog og svøbt i medier."
Bogen er "en flot og ambitiøs ramme for at skabe danskfaglig sammenhæng og tydelighed i de mange spor danskfaget tegner i et grundforløb i reformgymnasiet." (Gunvor Mikkelsen, Dansk 2005/4)

Indbinding: 
Hæfte
Forlag: 
Systime
Udgivet: 
2005
Udgave: 
1.oplag

Den korte film

Den korte film sætter fokus på danske korte film som genre og kunstart. Eleverne får redskaber til at fordybe sig i filmens formsprog og fortælleformer.
Både analytiske og praktiske opgaver er knyttet til de enkelte kapitler.
Til bogen er udgivet to dvd'er med de gennemgåede film.
Lavet i samarbejde med Det Danske Filminstitut.
Målrettet folkeskolens overbygning og 1.g og 1.hf.

Indbinding: 
hæfte
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
2004
Udgave: 
2.oplag

Mediebogen for folkeskolen

En grundbog om medier for folkeskolens ældste klasser.
I fire kapitler gennemgåes det mediefaglige stof:
Medier & kommunikation, De trykte medier, Billedmedierne og de elektroniske medier, De nye medier
Minilex og opgaver tilknyttet de enkelte kapitler

Standardværk til medieundervisningen i folkeskolens overbygning

Indbinding: 
Hardback
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Udgivet: 
1998/2005
Udgave: 
2.udgave, 1. oplag

Fokus - en grundbog i film, tv og video

En bog om de levende billeder. Fra singleshottet til blockbusterfilmen. Fra tv-spottet til den postmoderne føljeton.
I fire kapitler behandles de levende billeders æstetik, videoproduktion, filmhistorien samt tv-historien.
Grundbog til primært mediefag i stx og hf, men kan også anvendes på seminarier og højskoler.

Medforfatter: cand.mag. Per Katz

Indbinding: 
hæfte
Forlag: 
Gyldendal Uddannelse
Udgivet: 
1997/2002
Udgave: 
2. udgave, 1.oplag

Ryd forsiden - om nyhedsformidling

Om nyhedsbegrebet og om nyhedskriterier.
Om arbejdsbetingelser og nyhedsgenrer i de trykte og elektroniske medier.
Om nyhedsformidling i det digitale samfund og om nyhedens historie.
"Nyhedsformidling er baseret på tre grundregler. Desværre kan ingen huske dem." (Kim Schumacher)
Standardværk i undervisningen i journalistik i de gymnasiale uddannelser.

Indbinding: 
hæfte
Forlag: 
Dansklærerforeningens Forlag
Udgivet: 
1995/2009
Udgave: 
2. udgave, 5.oplag