Vi har gennem 20 år opbygget et stærkt netværk af kontakter inden for medier, skole og organisationer

Medier
AVU-Medier
Det Danske Filminstitut, Børne- og Ungecenter
Dansklærerforeningens Forlag
DR Undervisning
Forlaget L&R Uddannelse
Forlaget Meloni
Forlaget Systime
Forlaget Samfundslitteratur
Gekko Produktioner
Gyldendal Uddannelse, Danskredaktionen og Gymnasieredaktionen
MandagMorgen/tjek det
Norsker.com

Uddannelsesinstitutioner
Borupgaard Gymnasium
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, v. Annette Lassen
Kruses Gymnasium
Medievidenskab, Syddansk Universitet
Rysensteen Gymnasium

Organisationer
A-Pressen
Center for Ludomani
Danmarks Lungeforening
Dansklærerforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Medierådet
Nordatlantens Brygge
Pressens Hus, Avisen i Undervisningen
Sundhedsstyrelsen

Hverv
Henrik Poulsen:
Censor, næstformand for censorformandskabet, Medievidenskab, Syddansk Universitet
Bestyrelsesformand, Gekko Produktioner
Formand for Læremiddelgruppen, Dansk Forfatterforening
Medlem af F-Styrelsen, Dansk Forfatterforening